תקנות התשלומים לקופות גמל מסדירות את התנהלות המעסיק בנושא התשלומים לחברה המנהלת. התקנות נכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2016 באופן מדורג,  כמפורט להלן:

 • פברואר 2016 - עבור מעסיקים של למעלה מ-100 עובדים
 • פברואר 2017 - עבור מעסיקים של למעלה מ-50 עובדים
 • פברואר 2018 - עבור מעסיקים של למעלה מ-20 עובדים
 • פברואר 2019 - עבור כלל המעסיקים במשק

לרשותך לומדה המפרטת את עיקרי התקנות ומסמכים רלוונטיים בתחתית הדף.

העברת התשלומים תבוצע עד ה-15 בחודש או עד שבעה ימי עסקים מתשלום המשכורת, המוקדם מביניהם.
תשלומים שיועברו לאחר מכן, יחויבו בריבית פיגורים או תשואה, הגבוה מביניהם. במקרה של העברת תשלומים באיחור, החברה תשלח למעסיק מכתב הודעה על החוב לתשלום.

​קיימות שתי אפשרויות לתשלום: העברה בנקאית והמחאה.

בהתאם לתקנות, החל משנת 2019 לא יתאפשר תשלום באמצעות המחאות. לפיכך, אנו ממליצים להקדים ולעבור לתשלום באמצעות העברה בנקאית.

​הדיווח בגין התשלומים יעשה באמצעים דיגיטליים בלבד ובמבנה קובץ אחיד בהתאם להנחיות הבאות:

 • שליחת קובץ ממוכן במבנה XML (לא אקסל, משום שהקובץ אינו ניתן לקריאה ולכתיבה ללא מערכת ייעודית תומכת).
 • מבנה הקובץ יהיה אחיד ויכלול שדות חובה (כגון פרטי מעביד) ואת פרטי התשלום שבוצע (כגון פרטי ההעברה הבנקאית).
 • תשלום וקובץ נפרדים לכל חברה: לכל חברה מנהלת או חברת ביטוח יש לבצע תשלום בנפרד ולייצר קובץ נפרד.
 • קובץ הדיווח יכלול גם רשומות ומידע בדבר מצבים בהם אין תשלום בגין עובד (כגון דיווח על עזיבת עבודה).
 • דיווח שלילי - בקשת החזר תשלום למעסיק תדווח בקובץ נפרד. על החזר כספים למעסיק ינוכה מס.

​בגין קובץ הגבייה, יועברו למעסיק ארבעה קובצי היזון חוזר על-ידי החברה המנהלת:

 1. ראשוני לאחר שלוש שעות – אישור קבלת קובץ תקין
 2. מסכם לאחר חמישה ימי עסקים – אישור על קליטת הכספים ואופן הפיזור
 3. חודשי – קובץ סיכום קליטה חודשי
 4. שנתי – סיכום תשלומים שנתי

 

לתשומת לבך, חובה לטפל בהערות החברה המנהלת המועברות בהיזון החוזר, על-מנת לוודא שזכויות העובדים נקלטו באופן תקין.