כמעסיק המבטח את עובדיו בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור כל פוליסות ביטוח החיים הפנסיוני של עובדיך. הבקשה לייפות את כוחו של סוכן הביטוח מתבצעת באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. המידע המבוקש יועבר לסוכן בהתאם לכתובת שתמסור בבקשתך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך מתן ייפוי כוח לסוכן הביטוח שלך.

להגשת הבקשה, אנא מלא טופס הבקשה לייפוי כוח לקבלת מידע למבוטח, המופיע בתחתית העמוד.​

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן 3 שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

​לאחר קבלת הטופס ואישורו על-ידנו, אנו נעביר לסוכן הביטוח החדש שלך את פרטי הפוליסות שעבורן הענקת לו ייפוי כוח והוא יעדכן אותך על כך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • מוקד טלפוני ייעודי לקבלת מענה לעניין ייפוי כוח לבעלי רישיון: 03-9208128
  • סוכן הביטוח שלך

​באפשרותך לפנות אלינו בכל עת בטלפון 2735*.