כמעסיקו של עובד המבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים הפנסיוני (ביטוח מנהלים) של הראל, עליך להודיע לנו כאשר עובד שלך מסיים את עבודתו בחברתך. בנוסף, באפשרותך לעזור לעובד חדש לשמור על הזכויות הביטוחיות שלו ולהמשיך לצבור חסכונות בפוליסה שברשותו, גם לאחר שעזב את מקום העבודה הקודם שלו והתחיל לעבוד אצלך.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי לדווח על עזיבת עובד / מעבר עובד בין חברות שונות / מעבר עובד בתוך קבוצת חברות.

​על-מנת להגיש את הבקשה, בחר את המקרה הרלוונטי עבורך ובדוק אילו טפסים עליך לשלוח אלינו:

עזיבת עובד את מקום העבודה

במקרה של סיום עבודה תתבקש למלא טופס הודעה על הפסקת עבודה.

מעבר בין חברות שונות (קבלת בעלות על-ידי מעסיק חדש)

במקרה בו קיבלת לעבודה עובד חדש המעוניין לשמור על הזכויות בפוליסת ביטוח החיים הפנסיוני הקיימת ממעסיקו הקודם, עליך למלא טופס רישום מעסיק חדש.

מעבר עבודה בתוך קבוצת חברות

במקרה בו עובד שלך עבר לעבוד בחברה השייכת לאותה קבוצת חברות שבבעלותך ועל מנת שהעובד ימשיך להיות מבוטח בפוליסה ולצבור חסכונות, עליך למלא טופס העברת עובד מחברה לחברה בתוך קבוצת חברות.

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טופס שיישלח לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העסקים שלמחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח אליך בדואר.​

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*