קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך המיועד להבטיח הכנסה עם הגיע העובד לגיל פרישה.
הפקדה לקופת גמל מעניקה לך זיכוי בשיעור 35% עד לתיקרה, בנוסף הרווחים בקופת גמל פטורים ממס רווח הון.
אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה המותאמים לרצונותיו ושאיפותיו של העובד משוק ההון.
אנו ממליצים להפנות את העובד להתייעץ עם סוכן הביטוח או משווק פנסיוני לצורך בחירת המסלול המתאים עבורו.​

​קופת גמל מיועדת למעוניינים להבטיח את הכנסתם לגיל פרישה. העובד יכול להצטרף לקופת גמל לתגמולים הן כעובד שכיר והן כעצמאי , באופן הבא:

  • קופת גמל לתגמולים לשכירים – העובד ומעסיקו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד.
  • קופת גמל לתגמולים לעצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים, ללא תשלום מקביל של מעסיקו.

​אנו מציעים מבחר רחב של מסלולים וקופת גמל שיעניקו לעובד ומשפחתו שקט נפשי והגנה רחבה.
יש באפשרותו של העובד לפנות לסוכן הביטוח שלו על מנת שיסייע לו להתאים את קופת הגמל לצרכיו וילווה אותו לאורך תהליך ההצטרפות או להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7549636​.

אם העובד אינו עמית בקופת גמל יש למלא את טופס ההצטרפות לקופת גמל. אם העובד הינו עמית בקופת גמל בחברת ביטוח אחרת, על העובד למלא טופס הצטרפות לקופת הגמל, ובנוסף בקשת העברה בין קופות.

באפשרותך להעביר אלינו את בקשת ההצטרפות באחת מהדרכים הבאות:

בפקס: 03-7348063

בדואר, לכתובת: הראל פנסיה וגמל- מחלקת גמל והשתלמות, ת.ד. 1951, רמת גן, מיקוד 52118

לאחר קבלת המסמכים ואישור הצטרפות העובד לקופת הגמל, ישלח לעובד מכתב לכתובת אותה ציין בטופס ההצטרפות.​