אפשרויות הפקדה למעסיק


מעסיק מחויב לבצע הפקדות חודשיות ורציפות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של עובדיו. השנה נכנסו לתוקפם "תקנות תשלומים" המחייבות את המעסיקים להעביר מידע בפורמט אחיד בעת העברת התשלום החודשי.

אנו מבקשים לפרט את החובות המוטלות על המעסיק ולהציג את מגוון הדרכים הקיימות לביצוע ההפקדות.

​שים/י לב!

להזכירך, על המעסיק חלה חובה להעביר הפקדות חודשיות ורציפות, לקופת הגמל שבחר העובד, תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר החודשי ולא יאוחר מה- 15 לחודש העוקב לחודש השכר.

תשלומים שיועברו לכתובת שונה מהמפורט מטה ויופקדו בקופה לאחר ה-15 לחודש יראו בהם תשלומים שהועברו באיחור. בהתאם להוראות החברה המנהלת / חברת הביטוח תפעל לגביית ריבית פיגורים או תשואה הגבוה מביניהם בגין תשלומים שהועברו לקופת הגמל באיחור.

קבלת המחאות בחברה -

המחאה שתתקבל ביום עסקים עד השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך שבו התקבלה (המחאה שתתקבל בחברה ביום שאינו יום עסקים או ביום עסקים אחרי השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך של יום העסקים הסמוך ליום שבו התקבלה).

תקנות התשלומים  

תקנות התשלומים החדשות מחייבות כל מעסיק עם 100 עובדים ומעלה[1] לדווח לקופת גמל או לקרן השתלמות מדי חודש באמצעות קובץXML  במבנה מוגדר את תשלומי העובדים והפרשות המעסיק לקופה. את הקובץ החודשי ניתן להעביר אלינו במספר דרכים –

  1. באמצעות גורם מתפעל (לשכת שכר / מנהל הסדר / חברת תפעול) – במקרה כזה יש להעביר אלינו טופס יפוי כוח לגורם מתפעל. הקבצים יועברו באמצעות כספת שתוגדר בין הגורם המתפעל והראל גמל ופנסיה והיזון חוזר יוחזר באמצעות הכספת לגורם השולח.
  2. באמצעות המייל – takanotTashGemel@harel-ins.co.il. מייל על קיומו של היזון חוזר יישלח לפי כתובת המייל המופיעה בקובץ ששלחתם. הפרטים יוצגו בפורטל המעסיקים באתר האינטרנט בכתובת www.biz.harel-group.co.il. להרשמה לאתר המעסיקים של קבוצת הראל לחץ כאן.
  3. באמצעות המסלקה הפנסיונית – היזון חוזר יישלח למסלקה הפנסיונית ויוצג למעסיק באתר המסלקה. 

[1] כמו כן מעסיק עם 50 עובדים ומעלה מ- 1 ביולי 2016 ויתר המעסיקים מ- 1 בינואר 2017


 

במקביל להעברת קובץ הנתונים יש לדאוג לבצע העברת כספים באמצעות מס"ב ספקים.
להלן פרטי חשבונות הבנק של הקופות שלנו.


 

קוד קופהשם הקופה קידוד מלאחשבונות בנק להפקדות

154

הראל קרן השתלמות

512267592-00000000000154-0154-00010-800-214867/86

101

הראל קופת גמל

512267592-00000000000101-0101-000

10-800-210200/62

438

קרן חסכון לצבא קבע

512205204-00000000000154-0764-00010-800-299368/31

 

מעסיקים שאינם מחויבים בתקנות התשלומים יכולים להמשיך ולבצע את ההפקדות כפי שביצעו עד כה. ניתן לבצע העברה בנקאית לפי פרטי הבנק לעיל ובמקביל לשלוח את דוח ההפקדות לכתובת המייל hashavutgemel@harel-ins.co.il
לחילופין, ניתן לשלוח צ'ק בצירוף דוח ההפקדות באמצעות הדואר. תשומת לבכם כי כתובת הדואר למשלוח צ'קים עודכנה לכתובת
הראל פנסיה וגמל – מחלקת גביה - גמל והשתלמות
ת.ד 1963, רמת גן 5211802