באפשרותך לתת הרשאה לגורם מתפעל מטעמך, לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחשבונות של עובדיך בקרנות הפנסיה של הראל. מתן ההרשאה מתבצע באמצעות מילוי טופס הרשאה ושליחתו אלינו. הנך רשאי לבטל את ההרשאה בכל עת שתחפוץ, באמצעות מילוי טופס ביטול הרשאה.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לטובת מתן הרשאה לגורם מתפעל בחשבונות של עובדיך בקרן הפנסיה.​

באפשרותך להגיש את הבקשה בכל עת באמצעות מילוי טופס הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו, ושליחתו אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות הגורם המתפעל

באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת: pensiads@harel-ins.co.il.

באמצעות שליחה בפקס, למספר: 03-7348048
באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 24 שעות ממועד שליחת המסמכים.

עם קבלת הטופס החתום על-ידך, תעודכן ההרשאה לגורם המתפעל מטעמך במערכות קרן הפנסיה.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • הגורם המתפעל
  • מוקד שירות למעסיק בטלפון *מעסיק ​​​| 49958*