שאלות נפוצות - קרן פנסיה

לנוחיותך, ריכזנו עבורך רשימת תשובות לשאלות נפוצות בתחום הפנסיה, שיסייעו לך בעת הצורך.

button

ניתוק יחסי עובד ומעביד

בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, ניתוק יחסי העבודה בין עובד למעביד כרוך במספר צעדים, בכל הקשור לניהול החסכונות הפנסיוניים של העובד. להלן דגשים חשובים בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.

button

מתן הרשאה לגורם מתפעל לקבלת שירותים בקרנות הפנסיה עבור עובדי המעסיק

באפשרותך לתת הרשאה לגורם מתפעל מטעמך, לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחשבונות של עובדיך בקרנות הפנסיה של הראל. מתן ההרשאה מתבצע באמצעות מילוי טופס הרשאה ושליחתו אלינו. הנך רשאי לבטל את ההרשאה בכל עת שתחפוץ, באמצעות מילוי טופס ביטול הרשאה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לטובת מתן הרשאה לגורם מתפעל בחשבונות של עובדיך בקרן הפנסיה.

button

השבת כספי פיצויים מקרן הפנסיה למעסיק

באפשרותך להגיש בקשה להשבת כספים ששילמת לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של עובדך, אשר סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין. ההחזר יבוצע בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, שנכנס לתוקף ב- 8.7.2018. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים, יבוצע ניכוי מס של 40%. הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספי פיצויים ושליחתו אלינו.

button