שאלות נפוצות - קרן פנסיה

לנוחיותך, ריכזנו עבורך רשימת תשובות לשאלות נפוצות בתחום הפנסיה, שיסייעו לך בעת הצורך.

ניתוק יחסי עובד ומעביד

בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, ניתוק יחסי העבודה בין עובד למעביד כרוך במספר צעדים, בכל הקשור לניהול החסכונות הפנסיוניים של העובד. להלן דגשים חשובים בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.

מתן הרשאה לגורם מתפעל לקבלת שירותים בקרנות הפנסיה עבור עובדי המעסיק

באפשרותך לתת הרשאה לגורם מתפעל מטעמך, לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחשבונות של עובדיך בקרנות הפנסיה של הראל. מתן ההרשאה מתבצע באמצעות מילוי טופס הרשאה ושליחתו אלינו. הנך רשאי לבטל את ההרשאה בכל עת שתחפוץ, באמצעות מילוי טופס ביטול הרשאה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לטובת מתן הרשאה לגורם מתפעל בחשבונות של עובדיך בקרן הפנסיה.

השבת כספי פיצויים מקרן הפנסיה למעסיק

באפשרותך להגיש בקשה להשבת כספים ששילמת לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של עובדך, אשר סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין. ההחזר יבוצע בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005, שנכנס לתוקף ב- 8.7.2018. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים, יבוצע ניכוי מס של 40%. הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספי פיצויים ושליחתו אלינו.

הנחיות תשלום עבור מעסיקי משק בית

בהתאם להוראות הדין, מעסיק נדרש להפקיד כספים לאחד ממכשירי החיסכון הפנסיוני, בהתאם לבחירת העובד. ככל שהעובד לא בחר את קופת הגמל אליה הוא מבקש להפקיד כספים, המעסיק יעביר את ההפרשות לקופת גמל שנבחרה על ידו בהליך מכרזי בהתאם להוראות חוזר "הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון" (2016-9-8).

ביצוע תשלומים

​​​​​​​​​​​​​​​מעסיק מחויב לבצע הפקדות חודשיות ורציפות לקרן הפנסיה של עובדיו. אנו מבקשים לפרט את החובות המוטלות על המעסיק ולהציג את מגוון הדרכים הקיימות לביצוע ודיווח ההפקדות.​​​