כמעסיק בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לעובדיך, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור הפוליסה שרכשת בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע.

כחלק מתהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעבירו לטיפולנו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך עדכון אמצעי תשלום עבור פוליסות ביטוח חיים פנסיוני בהראל.​

באפשרותך לעדכן בכל עת את פרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע באמצעותם הנך משלם את דמי הפוליסה שברשותך.

להגשת הבקשה יש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעביר לטיפולנו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות אלינו למוקד התפעול של הראל.

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 24 שעות ממועד שליחת המסמכים.

​אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:
  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*​