קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאיים, שנועדה במקור לשמש למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך.
כיום, קרן ההשתלמות משמת על-פי רוב כאפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך, ומהווה את אפיק החיסכון ההוני היחיד הקיים בישראל, הפטור ממס רווח הון (עד התקרה הקבועה בדין) ובעלת הטבת מס בעת ההפקדה השוטפת למעסיק ולעמית במעמד עצמאי. לרוב, לאחר שש שנות ותק בקרן ההשתלמות ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה לכל מטרה, אולם ניתן ואף מומלץ להשאיר אותה בקרן ולהמשיך ליהנות מהתשואות הפטורות ממס רווח הון.​​

​ניתן לצרף לקרן השתלמות עובד במעמד שכיר.
העובד והמעביד מפרישים לקרן כספים עד לתקרה של 2.5% מהשכר בגין חלק העובד, ועד 7.5% מהשכר בגין חלק המעביד(הפקדת העובד היא ביחס של 3:1 לפחות להפקדתו של המעביד).

​אנו מציעים מבחר רחב של מסלולי השקעה בקרנות השתלמות, שיעניקו לעובד ולמשפחתו שקט נפשי והגנה רחבה.
באפשרות העובד לפנות לסוכן הביטוח שלו על-מנת שיסייע לו להתאים את מסלול ההשקעה בקרן ההשתלמות לצרכיו וילווה אותו לאורך תהליך ההצטרפות.

להסבר נוסף על קרנות ההשתלמות, באפשרות העובד לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7549636, לסוכן הביטוח או למשווק פנסיוני שלו.

​אם אין ברשות העובד קרן השתלמות בהראל, יש למלא טופס הצטרפות לקרן השתלמות. אם יש ברשות העובד קרן השתלמות בחברת ביטוח אחרת, יש למלא טופס הצטרפות לקרן השתלמות וטופס העברה בין קופות.

באפשרותך להעביר אלינו את הטפסים באחת מהדרכים הבאות: 

באמצעות פקס, למספר: 03-7348063

באמצעות הדואר, לידי: הראל פנסיה וגמל- מחלקת גמל והשתלמות, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 52118.

להסבר נוסף על קרנות ההשתלמות באפשרות העובד לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7549636, לסוכן הביטוח שלו או למשווק פנסיוני.

לאחר קבלת המסמכים ואישור הצטרפות העובד לקרן ההשתלמות, יישלח לעובד מכתב הצטרפות לכתובת אותה ציין בטופס ההצטרפות.​