באפשרותך לתת הרשאה לגורם מתפעל מטעמך, לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחשבונות של עובדיך בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל של הראל. מתן ההרשאה מתבצע באמצעות מילוי טופס הרשאה ושליחתו אלינו. הנך רשאי לבטל את ההרשאה בכל עת שתחפוץ, באמצעות מילוי טופס ביטול הרשאה.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לטובת מתן הרשאה לגורם מתפעל בחשבונות של עובדיך.

באפשרותך להגיש את הבקשה בכל עת באמצעות מילוי טופס הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו, ושליחתו אלינו באחת הדרכים הבאות:

תמונהבאמצעות הגורם המתפעלhttps://biz.harel-group.co.il/PublishingImages/ContactIcons/Email_Icon%5b1%5d.jpg

באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת: sochenmifal@harel-ins.co.il

באמצעות שליחה בפקס למספר:  03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או ב]קס באמצעות המענה הממוחשב,

הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870

השירות ניתן כעבור 24 שעות ממועד שליחת המסמכים.

עם קבלת הטופס החתום על-ידך, תעודכן ההרשאה לגורם המתפעל מטעמך במערכות.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

• הגורם המתפעל
• מוקד שירות למעסיק בטלפון *מעסיק | 49958*