​בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר (חוזר גופים מוסדיים 2015-9-30) חלה חובה על "הראל פנסיה וגמל" כגוף מוסדי, לקבל ממעסיק המבקש להשתמש בשירותיו של "גורם מתפעל" הרשאה לביצוע פעולות והעברת מידע.
ההרשאה צריכה להיות מועברת על ידי המעסיק לגוף המוסדי באמצעות טופס יפוי כוח החתום על ידי מורשה החתימה בחברה ובאישור רואה חשבון או עורך דין המאשר חתימות אלו.

​יש להדפיס את הטופס, למלא את הפרטים בכתב יד ברור ולחתום עליו.
לצפייה בטפסים דרושה תוכנת Adobe reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבך ניתן להורידה ללא תשלום.

​ לאחר מילוי הטופס, באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:
בפקס:  03-7348292
בדואר אלקטרוני:     employers@harel-ins.co.il

פשוט צלצל למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870 
השירות ניתן 3 שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.